Rond 20 december aanstaande wordt de contributie voor het lidmaatschap afgeschreven bij de leden en woningzoekenden die in het verleden een machtiging hebben gegeven.

Degene die geen machtiging hebben verstrekt krijgen een mailtje met een iDEAL link zodat de betaling gedaan kan worden.

De leden en woningzoekenden die geen machtiging hebben gegeven én hun account nog niet op het portal WonenbijWOV.nl hebben geactiveerd worden in januari 2023 opnieuw schriftelijk benaderd.

Het betreft hier de (verlate) betaling over 2022.

In maart 2023 zullen we u informeren over de betaling van de contributie over 2023.

contributie

Het huurreglement hoort bij uw huurovereenkomst. Hierin staat aan welke voorwaarden u en WOV moeten voldoen als u een woning van de WOV huurt. Periodiek worden deze voorwaarden geactualiseerd om weer aan te sluiten op de wet en op de huidige situatie in de maatschappij.


In de afgelopen periode heeft de WOV in samenwerking met de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) en de Adviesraad het reglement aangepast. Hierbij is een juiste balans gevonden in de rechten en plichten van zowel de huurder als de WOV.
Het nieuwe huurreglement is op de ledenvergadering van 23 november jl. door de leden goedgekeurd en is daarmee vanaf dat moment geldig. Via deze link kunt u het huurreglement lezen.

U kunt ook een kopie ophalen bij ons op kantoor.


Quote van de HVO:
"De HuurdersVereniging Oostzaan [HVO] wil de huurders en leden van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting [WOV] laten weten dat wij tevreden zijn met het behaalde resultaat voor een vernieuwd huurreglement. Wij zijn dan ook voorstander van aanname van dit huurreglement."


Quote van de Adviesraad:
“…. ook onze dank aan de HVO en AR werkgroepen die er voor hebben gezorgd dat dit concept Huurreglement tot stand heeft kunnen komen.
De Adviesraad wil de WOV leden dan ook adviseren dit concept tijdens de komende ALV WOV goed te keuren.”

 

Op woensdag 23 november a.s. organiseert de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) de Algemene Ledenvergadering (ALV).alv aankondiging

Opening:  20:00 uur

Inloop:      vanaf 19:30 uur

Plaats:      gebouw van muziekvereniging Concordia, Jacob Corneliszstraat 22 in Oostzaan

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Benoeming nieuw bestuurslid financiële portefeuille
  3. Herbenoeming RvC lid Bart van Goudoever
  4. Notulen ALV d. 24 november 2021 en 22 juni 2022
  5. Begroting
  6. Huurreglement
  7. Oproep nieuwe leden Adviesraad
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het gebouw van muziekvereniging Concordia, Jacob Corneliszstraat 22 in Oostzaan. De vergadering start om 20.00 uur. De Algemene Ledenvergadering is vrij toegankelijk, u hoeft zich niet voorafgaand aan te melden.

Geïnteresseerden kunnen op deze website (zie link in agenda)  de notulen en het concept huurreglement inzien. U kunt ook terecht op het kantoor van WOV, Jacob Corneliszstraat 5 in Oostzaan. We ontmoeten u graag 23 november a.s.

Bijgaand vindt u de concept notulen van de laatste ALV vergadering van WOV, gehouden op 22 juni jl.

Op 23 november vindt de volgende ALV plaats. Daar staan de concept notulen van 22 juni op de agenda en worden met de leden besproken.

Klik hier voor de laatste notulen van de ALV 22 juni 2022

Wil jij meepraten over wat er gebeurt met de bestaande of nieuwe woningen van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV)? Of wil je gevraagd en ongevraagd advies geven over duurzaamheid en financiën? Of ben jij een ster in het beheer en onderhoud van woningbouw? Dan komen we graag met jou in contact.adviesraad vierkanter

De adviesraad (AR) van de WOV is namelijk op zoek naar nieuwe leden! Heb je misschien minder ervaring met de eerdergenoemde onderwerpen, maar ben je wel enthousiast of heb je interesse? Ook dan komen we graag met jou in contact.

Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of stuur een brief naar AR WOV, p/a WOV, Jacob Corneliszstraat 5, 1511 BM Oostzaan

De WOV is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de verduurzaming van de woningen in de Burgemeestersbuurt. Logo verduurzaming WOV

Burgm. Bratstraat

2 t/m. 20

Burgm. Van Leeuwenstraat

17 t/m. 29

Burgm. Van Leeuwenstraat

2 t/m. 24

Burgm Swartstraat

1 t/m. 13

Posthoornstraat

10 t/m. 20

Starstraat

1 t/m. 19

Starstraat

2 t/m. 14

Hoopstraat

1 t/m. 19

Leertouwerstraat

1 t/m. 5

Na de verduurzaming in de Doktersbuurt (107) woningen is het nu de beurt aan 72 woningen (van complex 5) in de Burgemeestersbuurt. 

We beginnen met huisbezoeken (opnames) zodat we een goed beeld krijgen van de woningen en van uw woonsituatie. Dat geeft ons belangrijke informatie voor de plannen en die plannen bespreken we weer met alle bewoners op een bewonersavond. Ook zullen we deze keer een bewonerscomissie oprichten met bewoners uit de buurt.

Huisbezoeken en brief

Bewoners van complex 5 krijgen eerst een bewonersbrief van de WOV en de NHDA (onze aannemercombinatie) die de huisbezoeken aankondigt. Sonja Ruiter (uitvoerder communicatie) van de NHDA komt binnenkort bij de bewoners langs om deze huisbezoeken te doen. 

Besluitvorming

Op basis van informatie uit de buurt, de gegevens van de NHDA (plan, scenario en kosten) zal er door de WOV nog een formeel besluit worden genomen over de voortgang van het project.

Meer informatie

Binnenkort zullen we op onze website (bij de projecten) alle informatie over het project weergeven.