Nieuws 

Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

In 2021 geldt de ‘Wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager Inkomen’. Dit betekent dat huurders van woningen met een relatief hoge huur en laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Waarom eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houdt de WOV rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling de huurder een huur betaalt die te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat een huurder hierdoor in de problemen raakt, geldt voor 2021 de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’.

Wie komt in aanmerking?

De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 én een laag inkomen. In onderstaand overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging.

Afbeelding1

U komt niet in aanmerking voor huurverlaging wanneer:

  • uw netto huur lager is dan € 633,25, bij een 1- of 2-persoonshuishouden;
  • uw netto huur lager is dan € 678,66, bij een 3- of meer persoons huishouden;
  • u in een vrije sector woning woont.

geld

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen per huishouden. Op basis van deze controle ontvangen wij per woning bericht of de huur verlaagd moet worden. Wanneer dat het geval is, ontvangt u vóór 1 april 2021 een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze verlaging gaat uiterlijk in op 1 juni 2021.

Kunt u zelf huurverlaging aanvragen?

Wanneer u na 2019 een inkomensdaling heeft gehad, waardoor u minstens zes maanden een lager inkomen heeft gehad dan de inkomensgrens, dan kunt u schriftelijk huurverlaging aanvragen. De standaardbrief kunt u hier downloaden.

Hierbij dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een uittreksel basisregistratie personen (op te vragen bij de gemeente) over de samenstelling van uw huishouden (aantal personen en bijbehorende leeftijden);
  • Inkomensgegevens: hieruit moet blijken dat het huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.U kunt hiervoor recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder aanleveren.

Uw schriftelijke verzoek kunt u versturen naar: WOV, Postbus 38 1510 AA Oostzaan of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij kunnen uw schriftelijke verzoek niet in behandeling nemen als deze niet in één keer compleet is ingediend. Voor meer informatie over de huurverlaging kunt u hier terecht.

Klanttevredenheidsonderzoek onder de huurders WOV

Hoe ervaren huurders de dienstverlening van de WOV? Dit is één van de belangrijkste vragen met betrekking tot de bewonerstevredenheid. Door de diensten op verschillende contactmomenten te laten beoordelen door de huurders kan er waardevolle informatie worden verzameld over de dienstverlening, onze woningen en de verwachtingen van onze huurders.

Om dit inzichtelijk te krijgen start de WOV op korte termijn een tevredenheidsonderzoek onder de huurders. De Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) is nauw betrokken bij dit proces.

De WOV hoopt met de directe feedback een eerste inzicht te krijgen in het beeld dat huurders hebben en daarmee concrete verbeterpunten te achterhalen waar de WOV mee aan de slag kan gaan.

De WOV wenst door middel van dit klanttevredenheidsonderzoek deel te kunnen nemen aan het huurdersoordeel van de Aedes-benchmark.

 

 
enquete hand

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2021 wov.nl. All Rights Reserved.