Nieuws 

Hieronder treft u de integrale brief van de belastingdienst aan over uw mogelijke recht op huurtoeslag over 2020. Wij vinden dat als WOV belangrijk om met u te delen. 


 

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

 

Utrecht, 22 juni 2021 - Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via toeslagen.nl/huurtoeslag.

 

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Tot en met 2019 golden er harde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hierdoor kon je recht op huurtoeslag in één keer vervallen als je een paar euro extra ging verdienen. Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde inkomensgrenzen niet meer. Als je inkomen stijgt, krijg je minder huurtoeslag. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij huurders. Belangrijk, want onzekerheden zijn er in deze tijden al genoeg.

Wie kan huurtoeslag krijgen?

Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen: je moet onder meer 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Dit betekent dat je in ieder geval een eigen toegangsdeur hebt die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

  • Je huur mag niet te hoog zijn

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten de huur- en servicekosten van je woning vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maandelijks maximaal € 432,51 zijn.

  • Je inkomen mag niet te hoog zijn

Hoe hoog je inkomen in 2020 mocht zijn, hangt af van je huur, de leeftijd van jou en je huisgenoten en de samenstelling van je huishouden.

  • Je vermogen mag niet te hoog zijn

Om huurtoeslag te krijgen, mag je niet te veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. Wil je huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als je eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als je medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

 

Voorbeelden in de praktijk

Om inzicht te geven in de hoogte van huurtoeslag, zet Belastingdienst/ Toeslagen twee praktijkvoorbeelden op een rij.

  1. Janine is 26 jaar en werkt als schoonheidsspecialist. Ze verdiende in 2020 € 25.000 bruto en betaalde maandelijks € 700 aan huur voor een woning in Den Haag. Via nl/huurtoeslag maakt ze een proefberekening om te bekijken of ze in 2020 recht had op huurtoeslag. Dat blijkt inderdaad het geval. Om precies te zijn, krijgt ze over 2020 € 1.524 aan huurtoeslag.
  2. Wesley en Lydia zijn allebei 41 jaar en huren samen een woning in Utrecht. In 2020 betaalden zij maandelijks € 700 aan huur. Hun gezamenlijke inkomen bedroeg € 35.000 bruto. Daarmee hadden ze vorig jaar recht op een huurtoeslag van € 624.

 

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Denk jij dat je in 2020 in aanmerking kwam voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heb je recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als je huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook je gegevens van 2021. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

 

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.

 

25 juni 2022

CoronaVanaf maandag 28 juni is ons kantoor weer open voor bezoekers zonder afspraak. Van 9 uur tot 12 uur.

We zullen wel de 1,5 meter in acht nemen en dat wil zeggen dat we bij teveel bezoek (vanwege de kleine balieruimte) u misschien moeten vragen even buiten te wachten tot de andere bezoekers weg zijn. In de praktijk hebben we bij de vorige ronde gemerkt dat dit gelukkig niet zo vaak voor komt.

We zijn ook telefonisch of per email bereikbaar voor vragen of voor het maken van een afspraak.
Telefoon: 075-6845215
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor reparatieverzoeken of vragen over het onderhoud van woningen is de technische dienst bereikbaar tussen 8:00-10:00 uur op telefoonnummer 075-6484524.

Klanttevredenheidonderzoek Magis
Het kan zijn dat u binnenkort bericht krijgt van Magis via e-mail, telefoon of per brief. Zij zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau die samen met de WOV een klanttevredenheidonderzoek uitvoert.klant
De reden hiervoor is dat we graag willen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wat doen we goed, en wat kan volgens u beter?
We gebruiken de resultaten om richting te geven aan ons beleid of dat zo nodig bij te stellen.
De resultaten van deze onderzoeken onder onze huurders zijn voor de WOV erg waardevol. En zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt en wat u belangrijk vindt.
Daarom willen wij u vragen om mee te doen aan dit onderzoek.
Alvast hartelijk dank hiervoor.

De eerste nieuwbouwwoningen aan de Dr. Boomstraat zijn 30 maart opgeleverd aan de nieuwe huurders.

WOV-bestuurslid Nico van Baarsen heeft de eerste sleutel uitgereikt aan een blije meneer de Vries uit Oostzaan.

1e sleutel

Grote belangstelling

Het inschrijven voor de nieuwbouwwoningen aan de Dr. Boomstraat ging gepaard met grote belangstelling: ruim driehonderd belangstellenden meldden zich aan. De woningen zijn inmiddels toegewezen.

Wat voor woningen zijn het?

De 33 sociale nieuwbouwwoningen in de Doktersbuurt hebben een betaalbare huurprijs en zijn daarom geschikt voor mensen met een laag inkomen. Ze zijn helemaal vrij van aardgas, terwijl een warmtepomp en bodembron zorgen voor vloerverwarming.

Het complex beschikt daarnaast over een aantal zonnepanelen, opgesteld op het dak. Deze zijn bedoeld voor de warmtepomp en huishoudelijk gebruik.

Wanneer vinden de andere opleveringen plaats?

Na de eerste opleveringen van deze week zullen ook de opleveringen van de andere woningen snel volgen. Volgende week worden er nog eens 6 woningen overgedragen aan de nieuwe bewoners.

In 2021 geldt de ‘Wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager Inkomen’. Dit betekent dat huurders van woningen met een relatief hoge huur en laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Waarom eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houdt de WOV rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling de huurder een huur betaalt die te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat een huurder hierdoor in de problemen raakt, geldt voor 2021 de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’.

Wie komt in aanmerking?

De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 én een laag inkomen. In onderstaand overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging.

Afbeelding1

U komt niet in aanmerking voor huurverlaging wanneer:

  • uw netto huur lager is dan € 633,25, bij een 1- of 2-persoonshuishouden;
  • uw netto huur lager is dan € 678,66, bij een 3- of meer persoons huishouden;
  • u in een vrije sector woning woont.

geld

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen per huishouden. Op basis van deze controle ontvangen wij per woning bericht of de huur verlaagd moet worden. Wanneer dat het geval is, ontvangt u vóór 1 april 2021 een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze verlaging gaat uiterlijk in op 1 juni 2021.

Kunt u zelf huurverlaging aanvragen?

Wanneer u na 2019 een inkomensdaling heeft gehad, waardoor u minstens zes maanden een lager inkomen heeft gehad dan de inkomensgrens, dan kunt u schriftelijk huurverlaging aanvragen. De standaardbrief kunt u hier downloaden.

Hierbij dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een uittreksel basisregistratie personen (op te vragen bij de gemeente) over de samenstelling van uw huishouden (aantal personen en bijbehorende leeftijden);
  • Inkomensgegevens: hieruit moet blijken dat het huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.U kunt hiervoor recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder aanleveren.

Uw schriftelijke verzoek kunt u versturen naar: WOV, Postbus 38 1510 AA Oostzaan of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij kunnen uw schriftelijke verzoek niet in behandeling nemen als deze niet in één keer compleet is ingediend. Voor meer informatie over de huurverlaging kunt u hier terecht.

1esleutelS

Woningzoekenden kunnen voortaan online reageren op onze verhuurwoningen. Via onze website onder tabblad 'TE HUUR' vindt u de beschikbare woning(en).

We zien uw reactie graag op de nieuwe manier tegemoet!

 

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2021 wov.nl. All Rights Reserved.