Over de WOV 

Wat is de WOV

  • De WOV is een kleine, zelfstandige woningbouwvereniging met ruim duizend woningen in de gemeente Oostzaan, opgericht op 9 november 1918. Met meer dan 3.500 leden is zij in Oostzaan met afstand de grootste vereniging. De WOV ziet het als haar taak - mensen die niet kunnen of willen voorzien in hun eigenhuisvesting – eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden.

  • Organisatie: De WOV heeft vanzelfsprekend een Bestuur en beschikt daarnaast ook over een Raad van Commissarissen. De functie van directeur wordt vervuld door het Bestuur en staat aan het hoofd van de werkorganisatie. De werkorganisatie van de WOV bestaat uit een afdeling technisch beheer, een afdeling verhuur- en bewonerszaken en een afdeling financiële zaken. Het eerste contact met alle cliënten wordt verzorgd door onze medewerkers die u bij de balie graag te woord staan.

  • De Huurdersvereniging Oostzaan (HVO): Deze behartigt de belangen van alle huurders van de WOV. Er is regelmatig overleg tussen bestuur en HVO.
     
  • De Klachtencommissie: Voor de huurders van de WOV is er een klachtencommissie waar men zich tot kan wenden indien naar uw mening uw klacht niet op een juiste manier is afgehandeld. U dient dit schriftelijk aan de klachtencommissie kenbaar te maken: Klik hier voor meer gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2021 wov.nl. All Rights Reserved.