Vraag & Antwoord

handje logo 64

Hieronder een aantal vragen zoals we die tegenkomen bij u op huisbezoek, op straat in de buurt en via email en telefoon. Nu het project verduurzaming wordt opgeleverd lijkt het ons goed deze rubriek ook te vullen met vragen en natuurlijk de antwoorden over de oplevering, de huurverhoging, de zonnepanelen etc. etc..

Heeft u suggesties voor deze rubriek (vraag & antwoord) stuur ze gerust per email naar ons op. Dat kan via  Contact algemeen


Vraag: In de brief van Wocozon die ik moest ondertekenen stond iets over 8 cent betalen, hoe zit dat nu precies, verdienen we nog wel met de zonnepanelen.
 
Antwoord: De besparingen door de verduurzaming bestaan uit lagere energielasten voor stroom (door de stroom van 8 zonnepanelen) en gas (door betere isolatie). Veel bewonersvragen gaan over de prijs van de zonnestroom. Bewoners betalen aan de WOV in de servicekosten voor de zonnestroom en dienen hun termijnbedrag bij de energieleverancier te verlagen. De verschillende kosten in centen voor opwekking en gebruik van stroom maken het niet zo makkelijk om te zien waar je nu geld overhoudt. Daarom hebben we via onderstaande link een hopenlijk super heldere voorbeeldberekening opgenomen voor u. Let op! Het voorbeeld gaat alleen over de besparing op stroom, op gas zit eigenlijk nog meer besparing
 
Vraag: Hebben jullie nog de belangrijkste documenten om na te kijken en uit te printen.
 
Antwoord: Hieronder de links naar aantal documenten.
Hoe zat het ook al weer met de rekensom. de verdeling van uw nieuwe energielasten, de huurverhoging en uw lagere woonlasten.
Hoe werkt de zonnestroominstallatie bij mij thuis
Hoe bedien ik de mechanische ventilatie met de ruimtesensor
 
2e Brief Wocozon in envelop
Vraag: ik heb informatie van jullie gehad in een grote envelop, maar er zaten geen twee brieven in van Wocozon
 
Antwoord: nee klopt, u kunt de brief van Wocozon gewoon ondertekenen en opsturen met de gratis antwoordenvelop, wij sturen u dan later de getekende versie terug.
 
Hoe zit het met de opleveringen van de woningen

De laatste loodjesVerduurzaming wolkenlucht Oostzaan

Al weer een tijdje zijn de grote steigers weg uit de Doktersbuurt, de ergste overlast van de werkzaamheden voorbij en zijn we inmiddels bezig met het laatste deelplan (16, Dr. Snijderstraat). Nog niet zo lang geleden zijn alle nieuwe huisaansluitingen door Liander aangebracht. Dus eindelijk konden ook de zonnepanelen overal aangezet worden. Alleen aan de Keijzerstraat en bij een klein deel Boerstraat missen we nog de slimme meters maar de zonnepanelen werken.
Het eindresultaat van de verduurzaming mag er zijn! Ondanks de tegenslag die we zeker in de 1e helft van vorig jaar hadden met vertragingen in de planning , dat vervelende corona en bijzondere weersomstandigheden zijn we nu aan het einde van de verduurzaming toch redelijk volgens de originele planning klaar om te gaan opleveren..

Oplevering
Nu de werkzaamheden bijna overal klaar zijn is het tijd om de woningen te gaan opleveren. We gaan dan twee dingen tegelijk doen in één bezoek bij de bewoners. Allereerst gaan we de woning bouwkundig controleren van binnen en buiten. Dus controle van het werk en resultaten van de verschillende aannemers die aan de woning hebben gewerkt. Ten tweede wordt elke woning opnieuw ingemeten voor het nieuwe energielabel wat de verduurzaamde woning krijgt.
We hebben een onafhankelijk bureau gevraagd om de oplevering van de woningen te doen. Alphaplan is een zo’n onafhankelijk adviesbureau wat voor ons de oplevering doet en met bewoners afspraken zal maken voor het huisbezoek.

Maar er zijn toch nog werkzaamheden?
Klopt helemaal. Plan 16 lopen de werkzaamheden nog. Bij sommige plannen is nog niet overal de schilder langs geweest. Meestal zijn de schilders de laatste in de rij van alle werkzaamheden en zij zetten alles weer strak in de verf.
Wat ook nog loopt bij sommige bewoners; is de afhandeling van reparatieverzoeken/klachten die verband houden met de verduurzaming. Dat kan zijn de laatste zonweringen monteren tot en met schoonmaken van tegels in de tuin. Logischerwijs wordt het steeds minder wat nog aangepakt moet worden.

Mochten er  bij u als bewoner van de verduurzaamde woning nog zaken openstaan dan gaan we gewoon door totdat de laatste punten zijn opgelost. Tijdens de oplevering zal  gevraagd worden of er voor bewoners nog opleverpunten zijn. Geef ze gewoon aan, want dan ligt het ook nog eens vast op papier.

Nog wat zaken, goed om te weten:

De oplevering is altijd samen met de bewoner. Dus op vakantie, geen probleem! De inspecteurs maken dan een afspraak met u voor na de vakantie.

Heeft u nog opleverpunten geef ze tijdens de controle mee aan de inspecteurs, zij schrijven het op en maken er waar nodig foto's van.

De huurverhoging gaat vanaf augustus in, ook als er nog kleine werkzaamheden gedaan moeten worden.

Vriendelijk verzoek de enquete die bij de opleveringsbrief zat in te vullen en op te sturen. Geef uw eigen mening, daar kunnen wij van leren voor de aanpak van de volgende plannen.

 
Huurverhoging en Zonnepanelen
Vraag: wanneer gaat de huurverhoging in en hoe zat het ook al weer met de stroom van de zonnepanelen.
 
Antwoord: In 2020 hebben we ook voor de woningen die al af waren geen huurverhoging doorgevoerd omdat de zonnepanelen nog niet overal aangezet konden worden. Nu straks iedereen werkende zonnepanelen heeft kunnen we de huurverhoging van €15 in laten gaan. Daarnaast gaat iedereen (via de servicekosten) betalen voor opgewekte stroom via de zonnepanelen. Dat is echter goedkoper dan bij de Nuon of Essent etc.
Het termijnbedrag bij uw energieleverancier kan worden verlaagd. Dit samen met uw besparing op gas (verwarming) zullen er voor zorgen dat uw woonlasten minder worden. Dat verschilt per huishouden wat de besparing is. U heeft deze informatie eerder van ons gehad op de bewoneravonden en in het renovatievoorstel(per brief). We zullen voordat we de administratieve aanpassingen gaan doen nog eens per brief u informeren.
 
Uw tuin
Vraag: Wanneer kan ik mijn tuin weer netjes maken
 
Antwoord: Na het afbreken van de steiger gaan wij zo snel mogelijk met de werklui van Werkom uw tuin weer netjes maken. De geul gaat dicht, schuttingen worden eventueel weer terugezet, tegels weer netjes etc. Waar nodig gebruiken wij foto's van de startsituatie om uw tuin weer zo goed mogelijk in orginele staat te krijgen.Nadat wij klaar zijn kunt u desgewenst zelf verder met uw tuin af te maken. Er zijn nog een aantal werkzaamheden te doen zoals nieuw glas plaatsen en schilderwerk. Deze werkzaamheden zullen echter altijd zo worden uitgevoerd dat we de neiuwe tuin niet hoeven te beschadigen. 
 
Opties
 
Vraag: doet de WOV aan opties
 
Antwoord: Ja stees iets meer. Mede om de huren in de Doktersbuurt laag te houden hebben we in het verleden vaak nee gezegd tegen allerlei opties die extra in de huur kunnen worden betaald. Schoorvoetend hebben we tijdens het project af en toe een draairaam geplaatst in voor of achtergevel. Inmiddels merken we dat er regelmatig belangstelling is voor een draairaam voor en/of achter maar ook een dakraam. Het oude kleine dakraampje moest weg en daarvoor in de plaats kan er eventueel een nieuw, nu wel geïsoleerd Velux dakraam door ons geplaatst worden. Deze opties zijn dus betaalde opties in de huur. Hoewel het aanbrengen van opties geen onderdeel maken van het project verduurzaming kunnen we ons voorstellen dat u meer wilt weten over de opties, bel dan gerust.

 

Steigerwerk

Vraag: Waarom zit er een dwarsbalk voor mijn voordeur of achterdeur ?

Antwoord: Alleen bij het opbouwen en afbreken van de steiger komt er tijdelijk een dwarsbalk. Die gaat dezelfde dag weer weg.

Vraag: Als de steiger weg gaat zijn jullie dan klaar ?

Antwoord: Na het afbreken van de steiger vinden nog diverse werkzaamheden plaats. Onder andere: de nieuwe ramen worden geplaatst, het schilderwerk wordt gedaan en natuurlijk uw tuin wordt weer netjes gemaakt.

Ramen

Vraag: Ik heb voor een draairaam gekozen tegen extra betaling en dacht dat jullie een heel raam gingen plaatsen.

Antwoord: We plaatsen een draairaam met een houten dwarsverbinding halverwege het huidige raam. Veel huizen hebben in de voorgevel al in het kleinere raam aan de voorkant zo'n dwarsverbinding. De bovenste helft kan in de nieuwe situatie open en zal naar buiten open draaien. De onderste helft is vast glas. We doen niet het hele raam draaibaar maken omdat het bewegende deel dan te groot wordt. De helft van het raam is ook nog behoorlijk groot en geschikt voor meer dan voldoende extra ventilatie.

Zonwering

Vraag: Mag mijn zonwering nog wel terug na afloop van de werkzaamheden?

Antwoord: We horen in de buurt steeds vaker het gerucht dat de zonwering niet terug zou mogen komen. Dat is onjuist! Uiteraard mag uw zonwering terug komen, alleen mag u de bevestiging absoluut niet zelf doen. Dat klinkt gemakkelijk en zo is het ook. Wij halen uw bestaande zonwering van de gevel af, slaan hem waar nodig op en plaatsen hem weer terug. De reden dat u niet zelf de zonwering mag ophangen is gelegen in het feit dat de zonwering alleen opgehangen kan worden met speciale verankering die geen kracht uitoefent op de nieuwe buitengevel.