Aanpak in beeld 2018

De aanpak

De WOV heeft er voor gekozen om eerst de woning goed te isoleren. Vloer, dak en gevel. Dit is algemeen geaccepteerd als een goede ‘no-regret’-aanpak. Na uitvoering van deze maatregelen kan de WOV later zonder desinvesteringen de stap maken naar nul-op-de-meter (door duurzame installatiemaatregelen toe te voegen).

Gevel steenstrips op isolatie ↓ Hoekdetails in steenstrips ↓ De nieuwe raamdorpel ↓
Doktersbuurt montage type C Details steenstrips Raamdorpel2
Het materiaal voor de gevelisolatie met bevestigingspluggen ↓ Vloerisolatie met chips ↓ Mechanische ventilatie CO2 gestuurd ↓
isolatieplaten specificaties drowa chips 275br 220hg mechanische ventilatie co2 gestuurd
HR++ Glas in de bestaande kozijnen ↓ Spouwmuurisolatie met schuim ↓ Zonnepanelen ↓
hr glas spouwmuurisolatie wocozon zonnepanelen

De aanpak van de WOV bestaat er uit de woningen zodanig te isoleren (en ventileren) dat de warmtevraag wordt teruggebracht. Bij de voorgenomen aanpak hoort dat we een nieuwe isolerende schil om de woning heen bouwen. Dit kan doormiddel van isolatie en steenstrips. Het isoleren heeft een sterke positieve impact op het comfort van de woning, omdat tocht en koudebruggen worden weggenomen. Er wordt een ventilatiesysteem aan de woning toegevoegd zodat het binnenklimaat op orde blijft. Ook vochtproblemen die bijvoorbeeld in de Doktersbuurt optreden zouden kunnen verminderen. Het is voor de huurder van belang dat de woning niet alleen zuiniger wordt, maar dat ook zijn wooncomfort en gezondheid gewaarborgd blijft of verbeterd.

Door de vernieuwde gebouwschil wordt de energievraag sterk gereduceerd en hoeft er veel minder energie ingekocht te worden. Daarmee is ook de basis gelegd voor de latere toevoeging van bijvoorbeeld warmtepompen. In de eerste fase doen we behalve isoleren ook alvast de zonnepanelen plaatsen.