Onderzoek 2018

We zijn al een tijd bezig met de voorbereidingen voor de verduurzaming van ons bezit. Daarbij richten we ons in eerste instantie op alle huurwoningen die een minder gunstig energielabel hebben. Over het algemeen de oudere woningen in ons bezit. Die woningen willen we als eerste aanpakken. Begin dit jaar zijn we in complex 2 (Doktersbuurt) begonnen met een onderzoek naar de beste aanpak voor verduurzaming in onze huurwoningen. Op verschillende plekken hebben we woningen goed bekeken op de mogelijkheden voor vloer, dak en gevelisolatie.De huurders van complex 2  hebben een brief gekregen over ons onderzoek en in december 2018 is de bewonersavond gehouden waarbij alle plannen zijn toegelicht.

inspectie 1024inspectie dak