Klachten en geschillen

Wij vinden het van belang dat u zo prettig mogelijk woont in uw woning en woonomgeving. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij zullen er dan alles aan doen om dit met elkaar tot een oplossing te brengen. Heeft u een klacht dan dient u deze altijd eerst voor te leggen aan de WOV. Dit kunt u doen via onderstaand klachtenformulier. Probeert u de klacht zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht behandelen en geven binnen 2 weken een reactie.

Mocht u toch niet tevreden zijn over onze afhandeling van de klacht of de uitkomst ervan?

In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Er is een externe geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in de Zaanstreek (o.a. Parteon en WormerWonen). De WOV is hier bij aangesloten. Deze externe geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Daarnaast kan zo een advies ook een aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de WOV? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan middels het formulier van de gemeenschappelijke klachtencommissie

 

Klachtenformulier WOV: (reparatieverzoeken zijn geen klachten, als er iets gemaakt moet worden vul dan dat het formulier reparatieverzoek in.