algemene vragen

algemene vragen

Klik s.v.p. op de vraag die u heeft om het antwoord te openen


A

Mocht u een klacht hebben over de handelswijze van de WOV met betrekking tot woningtoewijzing of huisvestigingsvergunningverlening, dan kunt u uw bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u desgewenst contact opnemen met de gemeente Afdeling Burgerzaken. 
U kunt de gemeente ook per e-mail bereiken: antwoord@over-gemeenten.nl

B

Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van de WOV ga dan hier na de klachtenpagina.

Voor het artikel over Zelf Aangebrachte Voorzieningen klik hier.

Als u een storing heeft die u wilt repareren zijn er verschillende mogelijkheden. Kijk voor die mogeljkheden op onze reparatie pagina

Als er iets defect is aan uw woning kunt u op deze pagina lezen of de reparatie voor eigen rekening is of dat de WOV repareert.

Het onderhoud van zaken die door de huurder zijn aangebracht of toegevoegd komt altijd voor rekening van de huurder. Als zaken door toedoen, nalatigheid of opzet van de huurder kapot zijn gegaan, komt de reparatie of vervanging ook altijd voor rekening van de huurder. Voorbeelden hiervan zijn beschadigde tegels, vervuild sanitair en bevroren leidingen.

Voor meer details zie ook de brochure Onderhouds-ABC.